Mo uit Ede: de luis in de pels van de Edese politiek

Hij volgt de Edese politiek op de voet en is de anonieme luis in de pels van het College van B&W – fervent twitteraar en Ede Dorp-columnist Mo uit Ede. Maar wie is deze geheimzinnige Mo die onze trouwe bestuurders met regelmaat tot irritatie en wanhoop drijft?

Na maandenlang onderzoek, analyse van Mo’s sociale netwerk en data op Twitter, en het nalopen van tips uit het Edese circuit kwam ik uiteindelijk achter de ware identiteit van Mo.

Mo was niet blij dat ik hem vond, maar nam het sportief op. Op voorwaarde dat ik geen foto’s zou maken stemde hij in met een exclusief eenmalig interview. We spraken elkaar in Stadscafé Oscar, pal tegenover het gemeentehuis.

Lees verder “Mo uit Ede: de luis in de pels van de Edese politiek”

De opkomst en ondergang van EdeCity

Onze Edese burgervader René Verhulst heeft een boekje geschreven over de lokale mediacratie. Het heet ‘Stakende Stemmen’ en op de cover staat het gemeentehuis van Ede. De obscure uitgever in zijn vorige standplaats Goes, Het Paard van Troje, was zo goed mij een recensie-exemplaar ter hand te stellen. Als cadeautje verpakt nog wel.

In deze blogpost wandel ik door de 20 hoofdstukjes uit het boekje, waarbij ik af en toe inhoudelijk inga op de thema’s die hij probeert te agenderen.

In zijn voorwoord begint Verhulst bij de Trias Politica van Montesquieu, de bekende scheiding der machten: wetgevend, uitvoerend en rechterlijk. De Schotse historicus en filosoof Thomas Carlyle voegde daar twee machten aan toe: de journalistiek en het ambtenarenapparaat. De journalistiek heeft op basis van de grondwettelijke persvrijheid een heel eigen rol in het controleren van de macht en het faciliteren van het publieke debat. Het ambtenarenapparaat is weliswaar een verlengstuk van de uitvoerende macht, maar heeft in de praktijk een eigen machtsdynamiek, ook ten opzichte van de burger. Het Toeslagenschandaal is daar een dramatisch voorbeeld van. Elke macht kan ten goede en ten kwade worden gebruikt. Het idee is dat ze elkaar controleren en zo misbruik voorkomen, een soort van balans creëren.

Lees verder “De opkomst en ondergang van EdeCity”