Mijn ervaringen als lokaal initiatiefnemer met de Gemeente Ede

De Gemeente Ede zegt ernaar te streven om ondernemers en inwoners actief te betrekken bij beleidsvorming, collectieve ambities en innovatie/verbetering. 

De intentie is beter dan de uitvoering, constateer ik. De afgelopen vier jaar (coalitie 2014-2018) heb ik als (sociaal-)ondernemer en inwoner meerdere initatieven genomen om bij te dragen aan de collectieve ambities, maar kwam telkens van een koude kermis thuis.

In een kritische evaluatie beschrijf ik heel feitelijk vijf concrete cases. Deze voorbeelden illustreren waar ik bij de plaatselijke overheid tegenaan ben gelopen, voorzien van suggesties hoe het beter zou kunnen.

Evaluatie-Gemeente-Ede (pdf)

Uiteraard is dit beeld gekleurd door mijn eigen perceptie en ervaring, maar van andere ondernemers hoor ik vergelijkbare verhalen. De gemeente is vaak meer een sta-in-de-weg dan een pro-actieve facilitator.

Inmiddels heb ik besloten om niet meer aan projecten en ambities van de Gemeente Ede deel te nemen. Het kost me tijd, geld en een hoop frustratie. Je kunt als gemeente wel zeggen: ‘het moet van twee kanten komen’, maar niet-responsieve bureaucratisch denkende ambtenaren zijn gewoon slechte business partners. Hun processen kosten teveel tijd en energie en hollen de marge van ondernemers uit. Zoals ik het in mijn evaluatie heb verwoord:

Een gemeente die vooruit wil, moet meer vanuit ondernemerschap gaan denken en de burger centraal stellen, en daar de organisatie en procedures op aanpassen. Zo begint een echte omslag.

Hopelijk draagt mijn openbare evaluatie bij aan een verbetering.

Foto: Still uit de promotievideo over BTA12 van de Gemeente Ede